Son Yazılar

Etiket Arşivleri: Çaprazlama

Genetik Algoritma Örneği

Soru: f(x): 3x2 +2x1.x2+2x22+7 minimizasyonu. x1,x2 ε [0,31] İterasyon 1: x1 ve x2 0 ve 1 lerden oluşan 5 bitlik bir sayı. 00000→0       11111→31               n:4 olarak seçilmiş  yani toplumun birey sayısı. Birey 1: 01101      x1: 13 ,     01001    x2: 9       f(x):910 Birey 2: 11000    x1: 24 ,     01100    x2: 12     f(x):2599 Birey 3: …

Daha Fazlası İçin Tıkla »

Genetik Algoritma

Genetik Algoritma ve Evrimsel Hesaplama Genetik algoritma populasyon tabanlı stokastik bir algoritmadır. Her birey problemin çözümü olmaya adaydır. Bireyleri değerlendirme fonksiyonu probleme yönelik olarak çalışan en önemli kısımdır. Doğal seçim işlemi, uygunluk değeri en yüksek bireyin seçilmesini sağlar. Populasyon: Çözüm kümesini oluşturan bireylerin tümüdür. Mutasyon: Bir kromozomda rasgele yapılan değişikliktir. Mating: Bireyler arasındaki eşlemedir. Kromozom: Çözüm için kullanılan bireylerdir. Populasyon→Eşleme …

Daha Fazlası İçin Tıkla »